Läroplanen Lpfö18

Vi hat hade föräldramöte hösten 2019 och gav våra föräldrar en kväll med läroplanen i fokus. Så här jobbar vi och med detta material gör vi arbetet tydligt för våra barn i förskolan.

Musikrummet hjärtat i vår verksamhet då vi når alla genom sång och musik
Språk och flerspråkighet, sagor, språkväskor och handdockor
Bornholmsmodellen och handdockor
sångburkar, språklekar och bokstavslek
estetiska uttrycksformer i vår ateljé
matematik som finns i allt
rörelse, gymnastik, rytmik och motorisk träning i trummans lekhall
material, ljud och sådant som tränar kroppsuppfattning och koordination
Normer och värden, vi arbetar med kompisar, kompisböcker och livskunskap., Start, stegen och stegvis samt barnkonventionen och trygghetskort finns hos oss.
I vårt sinnesrum kan barnen få uppleva, känna, se, höra, lukta och ta in.
en nyckelpiga ja g har på armen och se…
Sopsamlarmonster och deras hus (Hässleholms kommun)

Naturkunskap, teknik och hållbar utveckling. Att lära barnen sortera med hjälp av sopsamlare. Ett skåp för experiment och material från naturen att skapa med. Vår gård med lite av det vi skördat..

Väpplarna nytt material som används på Tamburinen
Kompisar som skapat tillsammans, kompisar som leker och lär och utvecklas tillsammans

Förutom allt detta material har vi också utrymme för fri lek i alla former, bygg och konstruktion, rollekar, spel, pussel och annat som barn behöver för att utvecklas och ha roligt.

Vi har digitala hjälpmedel i form av kamera, lärplattor, datorer och en dokumentkamera.