Läsår 2023/2024

Varje år har vi fördjupningsarbete grundat på vårt kvalitetsarbete och detta år är extra fokus på den matematiska utvecklingen.

Vi arbetar utifrån läroplanens mål

  • Vi ger barnen redskap för att utveckla sin förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemlösningar
  • Vi arbetar för att stärka barnens förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt resonera matematiskt om detta
  • Vi ger barnen stöd och hjälper dem att träna sin förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begreppen

På avdelningen för de yngsta barnen har vi hjälp av Babblarna för att träna barnens matematiska sinne. Vi är hemma hos Babba och hälsar på. En språklek där vi lär oss färg, form, storlek, antal, läge och språket. En lek som utmanar till dialog och väcker nyfikenhet.