Läsår 2021/2022

Under detta år ska vi fördjupa oss i Hållbar utveckling och tillsammans med barnen se hur vi kan hjälpa vår miljö och vad var och en kan göra.

Vi arbetar utifrån läroplanens mål

”Utbildningen ska ge barnen möjlighet att tillägna sig ett ekologiskt och varsamt förhållningssätt till sin omgivande miljö och till natur och samhälle. Barnen ska också ges möjlighet att utveckla kunskaper om hur de olika val som människor gör kan bidra till en hållbar utveckling – såväl ekonomisk och social som miljömässig.” Lpfö18 s.9

Vi har på avdelning trumman Babblarna som stöd i utbildningen. Dadda som företräder naturkunskap och Babba som är språket.

Dadda var i skogen men oj så mycket sopor hen hittade

På avdelning tamburinen arbetar vi sedan tidigare med sopsamlarmonster (Hässleholms kommun) och kommer nu att ta hjälp av detta i utbildningen.

Sopsamlarmonster och deras hus (Hässleholms kommun)