Läsår 2022/2023

Varje år har vi fördjupningsarbete grundat på vårt kvalitetsarbete och detta år är extra fokus på språkutveckling, digitalisering och samspel och kommunikation.

Vi arbetar utifrån läroplanens mål

”Språk, lärande och identitetsutveckling hänger nära samman. Förskolan ska därför lägga stor vikt vid att stimulera barnens språkutveckling i svenska, genom att uppmuntra och ta tillvara deras nyfikenhet och intresse för att kommunicera på olika sätt. Barnen ska erbjudas en stimulerande miljö där de får förutsättningar att utveckla sitt språk genom att lyssna till högläsning och samtala om litteratur och andra texter.” Lpfö18 s.8

Vi har på avdelning trumman Babblarna som stöd i utbildningen. Vi arbetar med språklek i olika former och nedan har Dadda varit på skogspromenad.

Dadda var i skogen men oj så mycket sopor hen hittade

På avdelning tamburinen arbetar vi med stop-motion och källkritik. Vi har sagostunder med Trollmor och annan språkstimulernade verksamhet.

”Utbildningen ska också ge barnen förutsättningar att utveckla adekvat digital kompetens genom att ge dem möjlighet att utveckla en förståelse för den digitalisering de möter i vardagen. Barnen ska ges möjlighet att grundlägga ett kritiskt och ansvarsfullt förhållningssätt till digital teknik, för att de på sikt ska kunna se möjligheter och förstå risker samt kunna värdera information”. Lpfö18 s.9