Tema

Aktuella tema hos oss

Vi arbetar med olika tema på Cymbalen och utgår till viss del från barnens intressespår.  Där får vi utveckla så att vi får med alla delar ur vår läroplan i undervisningen. .

Babblarna är stödmaterial på Trumman och deltar i de olika aktiviteterna.

Babblarnas hus

Vi  arbetar med sociala relationer och använder oss av bland annat kompisböcker på båda avdelningarna. Böckerna handlar om hur en bra kompis ska vara och låter barnen träna färdigheter som behövs i vardagen och problem som kan uppstå i lek med andra.